το σύστημα πρόγνωσης
Το σύστημα πρόγνωσης WaveForUs δίνεται γραφικά στο σχήμα
Τα μαθηματικά μοντέλα που αποτελούν το σύστημα πρόγνωσης και τα σχετικά αποτελέσματά τους είναι:
 • Μετεωρολογικό μοντέλο (Υπεύθυνος φορέας ΕΜΚ-ΑΠΘ):
  • ολικός αθροιστικός υετός,
  • ατμοσφαιρική πίεση στη ΜΣΘ,
  • θερμοκρασία (2m),
  • ειδική και σχετική υγρασία,
  • πεδία ανέμου (10m) και
  • ροές θερμότητας και ακτινοβολίας
 • Κυματικό μοντέλο (Υπεύθυνος φορέας ΕΘΤΘΕ-ΑΠΘ):
  • κατεύθυνση και ύψος κύματος
 • Μοντέλο θαλάσσιας κυκλοφορίας (Υπεύθυνος φορέας ΕΘΤΘΕ-ΑΠΘ):
  • ταχύτητα και διεύθυνση θαλασσίων ρευμάτων και
  • θερμοαλατικά χαρακτηριστικά
 • Μοντέλο μετεωρολογικής παλίρροιας (Υπεύθυνος φορέας ΕΘΤΘΕ-ΑΠΘ):
  • Μέση Στάθμη Θάλασσας (ΜΣΘ)
Σχηματική απεικόνιση του συστήματος πρόγνωσης
Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων αποθηκεύονται τοπικά και δημοσιοποιούνται στους χρήστες με τους εξής τρόπους:
 • Τηλεοπτικές μεταδόσεις (Υπεύθυνος φορέας ΔΙΟΝ TV):
  • Δύο 5-λεπτα καθημερινά δελτία πρόγνωσης κύματος και θαλάσσιας κυκλοφορίας, όπου η επιστημονική πληροφορία αποδίδεται απλοποιημένη για άμεση αξιοποίηση από τους χρήστες. Οι μεταδόσεις αυτές είναι διαθέσιμες και ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της ΔΙΟΝ TV, για τη συνεχή ενημέρωση του κοινού.
  • Έκτακτα δελτία επικινδυνότητας παράκτιας κατάκλυσης σε περίπτωση σημαντικής (>30cm) υπερύψωσης της ΜΣΘ
 • Διαδικτυακές εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) (Υπεύθυνος φορέας ΟΜΙΚΡΟΝ). Η διαδικτυακή πλατφόρμα ΓΣΠ αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
  • Εργαλείο σύνθεσης επεξεργασμένων αποτελεσμάτων
  • Βάση δεδομένων
  • Εργαλείο αναζήτησης και τοπικής αποθήκευσης αποτελεσμάτων
  • Συλλογή αρχείων και προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν κατά τη δάρκεια του προγράμματος
 • Ανάρτηση ηλεκτρονικών χαρτών στο διαδίκτυο (Υπεύθυνος φορέας ΕΘΤΘΕ-ΑΠΘ):
  • Τα αποτελέσματα των προγνώσεων είναι διαθέσιμα και από την παρούσα ιστοσελίδα (στο σύνδεσμο 'προγνώσεις') με τη μορφή ψηφιακών χαρτών χωρικής κατανομής παραμέτρων (κύματος, ρεύματος, θερμοαλατικών παραμέτρων, ΜΣΘ)