3ήμερες προγνώσεις θαλασσίων παραμέτρων
Χρησιμοποιώντας το παρακάτω μενού μπορείτε να δείτε την πρόγνωση για τη ΜΣΘ του μοντέλου μετεωρολογικής παλίρροιας (HRSS), του σημαντικού ύψους κύματος από το κυματικό μοντέλο (WWIII) και πεδίων θερμοκρασίας, αλατότητας και θαλασσίων ρευμάτων από το μοντέλο κυκλοφορίας (POM) σε βάθη 0m, 10m, 20m και στον πυθμένα για την περίοδο από
έως και
. Τα αποτελέσματα δίνονται σε μορφή οριζόντιων κατανομών και χρονοσειρών σε περιοχές ενδιαφέροντος ή/και τομών, που μπορείτε να δείτε χρησιμοποιώντας το μενού 'Επιλογή μορφής αποτελεσμάτων'. Οι προγνώσεις ανανεώνονται καθημερινά στις 10:30 ώρα Ελλάδας.
Μπορείτε επίσης να δείτε τις προγνώσεις μετεωρολογικής παλίρροιας για το πεδίο της Μεσογείου
Προγνώσεις στάθμης Μεσογείου
τις προγνώσεις μετεωρολογικής παλίρροιας για το πεδίο του Βορείου Αιγαίου
Προγνώσεις στάθμης Αιγαίου
τις προγνώσεις κύματος για το πεδίο του Βορείου Αιγαίου
Προγνώσεις κύματος Αιγαίου
τις προγνώσεις του μετεωρολογικού μοντέλου
Προγνώσεις μοντέλου WRF-ARW
και τα αποτελέσματα του συστήματος WaveForUs στη
Διαδικτυακή πλατφόρμα ΓΣΠ
Επιλογή παραμέτρου:
Επιλογή μορφής αποτελεσμάτων:
Επιλογή βάθους:
Επιλογή ημερομηνίας: